ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΛΥΚΑΓΟΝΗΣ

Δείτε το video με αναλυτικες οδηγίες για χορήγηση ενέσιμης γλυκαγόνης από την Ελληνική Εταιρία Παιδιατρικής Νοσηλευτικής 

0 Comments