Ο σύλλογος ΓΑΛΗΝΟΣ είναι σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από το έτος ιδρύσεώς του (1988) έως και σήμερα. Ασχολείται και προσβλέπει αποκλειστικά στην καλλιέργεια και σύσφιξη φιλικών σχέσεων και αλληλεγγύης μεταξύ παιδιών και εφήβων με ενδοκρινολογικά προβλήματα καθώς και σε οποιονδήποτε τρόπο συμβολής στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση και υποστήριξή τους, σε τομείς όπως η βιολογική τους αποκατάσταση, η κοινωνική τους προσαρμογή , η επαγγελματική τους αποκατάσταση κ.α. καθώς και με την προώθηση της έρευνας σε σχετικούς επιστημονικούς κλάδους. Οι σκοποί του ΓΑΛΗΝΟΥ επιτυγχάνονται κυρίως μέσω διαλέξεων, ομιλιών και ομαδικών συζητήσεων μεταξύ των μελών του συλλόγου.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 06 Ιουνίου 2016 21:45