Οι Στόχοι μας

  • Η καλλιέργεια και η σύσφιγξη φιλικών σχέσεων μεταξύ παιδιών και εφήβων με ενδοκρινολογική πάθηση αλλά και των γονιών τους.
  • Το μοίρασμα εμπειριών και συναισθημάτων μέσω βιωματικών δράσεων
  • Η ενημέρωση πάνω στις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις
  • Η συμμετοχή και οι συνεργασίες σε έρευνες αναφορικά με το ΣΔ1 
  • Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.
  • Η διεκδίκηση δικαιωμάτων.
  • Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων με ΣΔ1.

0 Comments

Leave a reply