ΕΛ.Ο.ΔΙ.

Ο «ΓΑΛΗΝΟΣ» Σύλλογος φίλων του παιδιού και εφήβου με ενδοκρινολογικό πρόβλημα αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΕΛ.Ο.ΔΙ.), που συνέβαλε στην ίδρυσή της το 1997. 

Σήμερα, ο ΓΑΛΗΝΟΣ βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την ΕΛ.Ο.ΔΙ, συμμετέχοντας σε δράσεις που διοργανώνουν τα μέλη - Σύλλογοι σε Πανελλήνιο επίπεδο. 

0 Comments

Leave a reply