Μετάβαση των εφήβων με ΣΔ 1 από τις παιδιατρικές δομές υπηρεσιών υγείας στις αντίστοιχες ενηλίκων

0 Comments